<!-- BEGIN TEMPLATE: bbcode_quote -->
Trích dẫn Gửi bởi madoi10
Tính down bản update mới nhưng nghe tình hình như mấy bạn nói thì từ bỏ ý định đó và sẽ chơi bản cũ[IMG]http://www.*******/images/smilies/crab/m.gif[/IMG]. Mấy bạn down rồi đừng buồn nha. Không ngờ Konami làm ăn sống nhăn[IMG]http://www.*******/images/smilies/crab/i.gif[/IMG]
<!-- END TEMPLATE: bbcode_quote -->Quyet' dinh. chinh' xac