nếu ai sợ hàng giả thì chờ đến lúc ra DVD mà mua..