Trainer đầy ấn tượng cùng với sự thay đổi menu khá lạ mắt, PES 2010 đang tạo ấn tượng ngay từ đầu

UEFA Europa League:
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=kvaBqbzIzEQ[/ame]

Master League:
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=XiAC6bViW24[/ame]

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=ZzQQwNavpeY[/ame]

Sưu tầm.