Đá Pes mà như wii thì mệt nhỉ? Xoạc 1 cái có mà rách cả háng. Há Há