<div align="center"><font face="Georgia">*Pes 10 là đáng chờ đóng nhất khi demoFF PC quá "sibachao".</font></div>