<!-- BEGIN TEMPLATE: bbcode_quote -->

Phần Edit của PES vốn là một trong những mặt mạnh của game. Sử dụng ngay các công cụ được cài sẵn trong game, người chơi cũng có thể tạo thêm rất nhiều nội dung mới. Thay đổi mặt cầu thủ, thêm vào các loại áo đấu giống trong thực tế, thay đổi kiểu ăn mừng hay thậm chí là tiềm năng và cách một cầu thủ sẽ phát triển khi chơi Master League, đó là những gì PES có thể làm được.
<!-- END TEMPLATE: bbcode_quote --> Ơ thế Pes10 trên PS3 edit được Face à ? Nghĩa là Pes9 ko edit được Face ?