Hình như không cần ngồi chờ loading ........ nữa rùi !!! Kick off rùi chơi luôn !!!