Cho em xin link tải cái Controller Setting để e chỉnh tay cầm ( cần phải ) với , thanks anh em