Hôm nay có topic bên kia rồi [IMG]images/smilies/maru/angry.gif[/IMG] nhưng mà lỡ chèn thẻ HIDE vào nên lỗi không xem được [IMG]images/smilies/maru/baffle.gif[/IMG] [IMG]images/smilies/maru/cry.gif[/IMG]. Viết lại vậy [IMG]http://www.*******/images/smilies/maru/neptune.png[/IMG]
List này là list mình thích nhất [IMG]images/smilies/maru/smile.gif[/IMG] một số bài có lẽ nhiều bạn còn chưa nghe [IMG]images/smilies/maru/big_smile.gif[/IMG]
Preview
https://www.youtube.com/watch?v=_dztQlKqukg
-----------------------oOo-----------------------

Download: Fshare.vn
MOD xóa hộ em topic kia và topic shollym patch bên pes6 nhé [IMG]http://www.*******/images/smilies/maru/neptune.png[/IMG] em cảm ơn [IMG]http://www.*******/images/smilies/maru/neptune.png[/IMG]