Ai chỉ cho mình cách khắc phục lỗi tay áo với.
Mình muốn tay áo dài liền với áo nhưng nó lại không được mà chỉ được mỗi kiểu áo lót ở trong thôi .