[PES 2013] EA Sports FIFA World Cup 2014 Scoreboard by Radeqq81

Dư âm World Cup, tặng a e SB mới [IMG]images/smilies/maru/big_smile.gif[/IMG]

HD: Giải nén, copy vào các thư mục bên trong vào các thư mục tương ứng trong kitsever.

Dưới đây là preview [IMG]http://www.*******/images/smilies/yahoo/4.gif[/IMG]Link:http://www.mediafire.com/download/pn...ogspot.com.rar

Password : radeqq81.blogspot.com

Nguồn: hhttp://radeqq81.blogspot.com/