- [IMG]http://www.*******/images/smilies/yahoo/4.gif[/IMG] có bộ kit này thấy đẹp đẹp ^^
Chưa công bố áo đấu chính thức nên cũng không biết là AON hay là Chelovret nữa :'(

- Em muốn để Topic để tiếp tục Up kit đẹp nếu có :'( Mong mod đừng xóa :'(
- Link Down : http://www.mediafire.com/download/1e...%3B+Fajrur.rar