như tít ạ em đang cần bản chuyển nhượng PESVN Patch 2013 Tiếng Việt DLC 5.00 & Patch 1.04 của bác kt_computer ai có share cho em với ah. thánks nhiều